Velkommen til Bryne legesenter

Bestill time Bestill time
Forny resept Forny resept
Kontakt legekontoret Kontakt legekontoret
Start e-konsultasjon Start e-konsultasjon

Helsenorge tjenester

Her er en liten guide til hvilke tjenester du skal bruke på Helsenorge for de forskjellige tjenestene.

Bestill time
Bruk «Bestill time» i menyen over for å bestille ordinær legetime. For akutte problemstillinger må legesenteret kontaktes per telefon.

Forny resept
Bruk «Forny resept» i menyen over og resepten vil normalt være klar i løpet av 1-3 virkedager. Medisinske spørsmål vil ikke bli besvart ved fornying av resept.

Kontakt legekontoret
Administrative spørsmål eller forespørsler til sekretær på legesenteret. For medisinske spørsmål til legen skal E-konsultasjon benyttes.

Start e-konsultasjon
Nettbasert skriftlig konsultasjon. Du betaler egenandel som ved vanlig legetime.
NB! E-konsultasjon kan besvares utenfor legesenterets åpningstid, og kveldstakst vil da benyttes. Ved bestilling av E-konsultasjon aksepteres dette. Meldingen vil vanligvis besvares i løpet av 5 virkedager. E-konsultasjon kan bli stengt i forbindelse med ferie, helligdager og helger.

Om oss

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å kontakte oss direkte via denne siden. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

E-konsultasjon

Vi vil åpne for E-konsultasjon i januar. Dette vil i første omgang være en prøveordning i et par måneder.

Svar kommer innen 5 virkedager – ikke send meldinger som haster. E-konsultasjon skrus av i ferier og ellers når legen er borte. Det er mye arbeid å besvare høyt antall meldinger – tenk gjennom om spørsmålet er nødvendig.

Sykmelding, henvisninger og legeerklæringer krever oppmøte eller telefon – dersom det på forhånd ikke er avtalt at E-konsultasjon kan brukes.

Egenandel er for kvelds-konsultasjon når legen svarer om kvelden. Du får tilsendt giro på SMS.

Helsenorge

Vi har nå åpnet for helsenorge.no. Her kan pasienter fornye resepter og bestille timer (oppmøte, telefon).

Influensavaksine

Influensavaksine blir tilgjengelig hvert år i oktober.

Nyheter fra FHI